Цераксон отзывы для детей при задержке речевого развития отзывы

Цераксон отзывы для детей при задержке речевого развития отзывы

Данный фармацевтический препарат относится к лекарственной группе психостимулирующих ноотропов, класса цитиколинов, которые применяют для улучшения когнитивных функций головного мозга.

Основной действующий компонент – цитиколин, — вещество, которое является аналогом натурального нуклеозида, фосфатидилхолинового предшественника. Также родственен к другим фосфолипидам, входящим в состав мембран клеток.

Как показали исследования, цитиколин обладает способностью улучшать мозговое кровообращение, повышает эффективность поставок кислорода в клетки головного мозга. Как следствие, нормализуется церебральный метаболизм, улучшается работа головного мозга.

Также цитиколин – активный донор органических соединений холинов, которые используются в процессе метаболизма при синтезировании ацетилхолинов (нейромедиаторов, благодаря которым осуществляется нервно-мышечная передача нервных импульсов).

Защищает, восстанавливает и улучшает функционирование клеточных мембран нейронов, производит противоотечное действие на головной мозг, препятствует высвобождению свободных радикалов. Применение препарата способствует сокращению периода восстановления после черепно-мозговых травм, инсультов, иных нарушений работы головного мозга.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Цитиколін стимулює біосинтез структурних фосфоліпідів мембран нейронів, що підтверджено даними магнітнорезонансної спектроскопії. Цитиколін поліпшує функціонування таких мембранних механізмів як іонні насоси та рецептори, без регуляції яких неможливе нормальне проведення нервових імпульсів. Завдяки стабілізуючій дії на мембрану нейронів цитиколін виявляє протинабрякові властивості, які сприяють реабсорбції набряку мозку.

Експериментальні дослідження показали, що цитиколін інгібує активацію деяких фосфоліпаз (А1, А2, С та D), зменшуючи утворення вільних радикалів, запобігає руйнуванню мембранних систем і зберігає антиоксидантні захисні системи, такі як глутатіон.

Цитиколін зберігає нейронний запас енергії, інгібує апоптоз та стимулює синтез ацетилхоліну.

Експериментально доведено, що цитиколін також проявляє профілактичну нейропротекторну дію при фокальній ішемії головного мозку.

Повідомлялося, що цитиколін достовірно збільшує показники функціонального одужання у пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу, що співпадає з уповільненням росту ішемічного ураження головного мозку за даними нейровізуалізації. У пацієнтів з черепно-мозковою травмою цитиколін прискорює відновлення і зменшує тривалість та інтенсивність посттравматичного синдрому.

Цитиколін поліпшує рівень уваги та свідомості, сприяє зменшенню проявів амнезії, когнітивні та неврологічні розлади, пов’язані з ішемією головного мозку.

Фармакокінетика.

Цитиколін добре абсорбується після перорального, внутрішньом’язового та внутрішньовенного введення. Рівень холіну у плазмі крові значно збільшується після введення вищезазначеними шляхами. Абсорбція після перорального введення практично повна, і біодоступність практично така ж, як і при внутрішньовенному застосуванні.

Залежно від шляху введення, препарат метаболізується в кишечнику, печінці до холіну та цитидину. Після введення цитиколін широко розподіляється в структурах головного мозку зі швидким включенням фракції холіну в структурні фосфоліпіди та фракції цитидину у цитидинові нуклеотиди і нуклеїнові кислоти. Досягнувши головного мозку, цитиколін вбудовується у клітинні, цитоплазматичні та мітохондріальні мембрани, беручи участь у побудові фракції фосфоліпідів.

Тільки невелика кількість дози виявляється у сечі і фекаліях (менше 3 %). Приблизно 12 % дози виводиться з СО2,що видихається. У виведенні препарату із сечею виділяють дві фази: перша фаза – приблизно 36 годин – у якій швидкість виведення швидко зменшується, і друга фаза, в якій швидкість виведення зменшується набагато повільніше. Така ж сама фазність спостерігається при виведенні з СО2, швидкість виведення СО2,що видихається, швидко зменшується приблизно через 15 годин, потім вона знижується набагато повільніше.

Показания

Данный лекарственный препарат применяется для лечения заболеваний, связанных с нарушениями работы головного мозга. В частности, назначают при:

— когнитивных, сенситивных, двигательных расстройствах;

— в острой фазе нарушений мозгового кровообращения (инсультах);

— терапии последствий нарушения мозгового кровообращения;

— черепно-мозговых травмах, как в остром, так и в восстановительном периоде;

— при энцефалопатии различного генеза, дегенеративных заболеваниях головного мозга;

— длительных коматозных состояниях;

— осложнениях после хирургических вмешательств на головном мозге (отеках);

— паркинсонизме (может применяться в комплексе с холиноблокаторами, при невозможности назначения леводопы).

Особливості застосування

У разі персистуючої внутрішньочерепної кровотечі препарат рекомендується вводити у вигляді дуже повільної внутрішньовенної інфузії (30 крапель за хвилину) та не перевищувати добову дозу 1000 мг.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Достатні дані про застосування цитиколіну вагітним жінкам відсутні. Застосовувати препарат в період вагітності та годування груддю можна тільки тоді, коли очікувана користь для жінки перевищує можливий ризик для плода або дитини.

Дані про проникнення цитиколіну в грудне молоко відсутні.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Цитиколін не впливає на здатність керувати транспортними засобами і працювати зі складними механізмами.

Эритроциты в анализе мочи по Нечипоренко


Эритроциты в моче

Эритроциты – это красные кровяные тельца. Они выполняют в организме человека очень важную функцию: доставляют кислород в клетки. С их помощью тело «дышит».

В моче эритроциты обычно практически отсутствуют. Они циркулируют вместе с кровью по телу около 120 дней и покидают организм в обход почек. Эритроциты поглощаются так называемыми макрофагами. Макрофаги есть во всех тканях тела, обеспечивают защиту организма от некоторых чужеродных частиц и продуктов распада, в том числе и от закончивших свой жизненный цикл эритроцитов. Если эритроциты в моче присутствуют в большом количестве, а это покажет анализ по Нечипоренко, значит в организме действительно что-то не так. Они могут присутствовать в большом количестве тогда, когда в почках камни и микроскопические повреждения позволяют красным кровяным тельцам попадать в мочу. Некоторые заболевания почек также характеризуются высоким содержанием эритроцитов в крови, такие как гломерулонефрит, пиелонефрит.

Эритроциты в моче в большом количестве – это один из возможных симптомов цистита, уретрита. Какая именно болезнь развилась в теле можно понять только при исследовании других показателей.

Красные кровяные тельца в моче могут напугать человека, ведь они придают специфический оттенок и их высокое содержание может быть заметно без исследований под микроскопом. Иследование мочи по Нечипоренко даст точные цифры и позволит обнаружить статистически значимое отклонение независимо от того, заметно это невооружённым взглядом или нет.


Эритроциты придают моче красный цвет

Спосіб застосування та дози

Препарат застосовують для внутрішньовенного або внутрішньом’язового введення, внутрішньовенно призначають у формі повільної внутрішньовенної ін’єкції (протягом 3-5 хв залежно від призначеної дози) або внутрішньовенно краплинно (40-60 крапель на хвилину).

Рекомендована доза для дорослих – 500-2000 мг на добу, залежно від тяжкості стану хворого.

Максимальна добова доза – 2000 мг.

При гострих та невідкладних станах максимальний терапевтичний ефект досягається при призначенні препарату у перші 24 години.

Термін лікування залежить від перебігу хвороби та визначається лікарем.

Для пацієнтів літнього віку коригувати дозу не потрібне.

Препарат сумісний з усіма внутрішньовенними ізотонічними розчинами, а також із гіпертонічними розчинами глюкози.

Даний розчин призначений для разового застосування. Розчин необхідно ввести одразу ж після розкриття ампули. Невикористаний розчин слід знищити.

При необхідності лікування продовжують застосовувати цитиколін у формі розчину для перорального застосування.

Немає достатніх даних щодо застосування препарату дітям.

ЦЕРАКСОН

Здравствуйте. Раствор для приема внутрь “Цераксон” ребёнку назначил детский невролог, так как мы наблюдаемся с ЗРР (задержкой речевого развития) с 2-х лет. Подробнее об этом я писала в отзыве на сироп “Пантогам”. Ну а уже в возрасте 2,7 лет нам предстояло пройти курс уколов ноотропным препаратом “Церебролизин”, по окончанию которого необходимо было пропить сироп “Цераксон”. Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВРаствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Так как врач назначила “Цераксон” в сиропе, то я собственно и искала именно сироп в нескольких аптеках. Потом как оказалось, сироп и раствор для приёма внутрь — это одно и тоже. Но только большинство фармацевтов об этом и не подозревали…читать ещё

. О препарате Упаковка из плотного картона. Действующее вещество данного ноотропного препарата — цитиколин. Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Что меня сперва удивило и озадачило, так это список тех серьёзных заболеваний при которых назначают “Цераксон”, среди которых нет и в помине нашего ЗРР:Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Но на самом деле, врачи много каких препаратов прописывают детям не по возрасту. Потому как на практике они эффективны, хоть производитель и не указывает об этом и даже не рекомендует детям до 18 лет (потому что на детях препарат не исследовали). Всё таки причин не доверять врачу я не видела, хотя признаюсь что давала препарат ребенку с осторожностью:Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ На оборотной стороне есть некоторая краткая информация о составе и условиях хранения:Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ А в нижней части пачки чётко обозначена дата изготовления и срок годности:Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Разделительная ячейка внутри пачки надёжно фиксирует флакон с раствором. Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Бутылёк изготовлен из стекла, поэтому надо быть предельно осторожным чтобы случайно не уронить и не разбить его. На этикетке также продублирована информация о наименовании, составе и сроке годности. Объём мизерный, всего 30 мл. В продаже только такой:Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВРаствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Крышечка пластмассовая отвинчивающаяся, закрывается плотно. При транспортировке не протекает:Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ В дополнение к препарату идёт мерный шприц объёмом до 3 мл:Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Отсутствие десятичных долей в шкале мл сначала не понравилось, но потом приноровилась “на глаз” набирать необходимое количество сиропа (у нас это 0,5 и 1,5 мл). К препарату прилагается подробная ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (при нажатии на фото ниже изображение увеличится до читаемого размера):Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВРаствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Консистенция раствора внешне выглядит как обычная вода, но слегка густоватая. Цвета не имеет, жидкость прозрачная. Вкус вишнёвый, с горчинкой. Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВРаствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ ПРИМЕНЕНИЕ Способ и дозировка:Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВРаствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ “Побочки”:Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Сироп “Цераксон” давала ребёнку два раза в день (утром в 9.00 и в обед 13.00) в дозировке назначенной детским неврологом. Важно применять в первой половине дня, как и любой ноотроп вызывает нервное возбуждение, гиперактивность и высока вероятность что малыша будет сложно уложить спать. Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Сначала доза идет на повышение (2 раза в день по 0,5 мл — 7 дней), потом большая дозировка (2 раза в день по 1,5 мл — 1 месяц) и после идет на снижение (2 раза в день по 0,5 мл — 7 дней). Для курса приёма по такой схеме мы приобрели 3 (!) упаковки препарата, но это не предел. Для полного “счастья” надо было купить еще и 4-ую упаковку “Цераксона”, так как не хватало для нескольких заключительных дней приёма (по уже сниженной дозе). Но я не стала пускать еще 700 рублей на ветер. Почему? Об этом узнаете в конце отзыва. По деньгам вышло не дешево — это 1 999 рублей минимум. Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Раствор нужно употреблять во время приёма пищи. Следовательно на каждый завтрак/обед ребенку в компот добавляла “Цераксон”. Конечно я пробовала давать и в чистом виде, запивая водой/компотом, но сын постоянно его выплёвывал. А в компоте вкус горькой вишни не такой ярко выраженный. Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ О РЕЗУЛЬТАТЕ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИ ЗРРВ процессе лечения «Цераксоном» ребёнок стал более капризным, легко «Цераксоном» ребёнок стал более капризным, легко «заводился» и плакал по пустяковым ситуациям (например: упала игрушка, не может снять предмет одежды и прочее); периодически отказывался от дневного сна, но скорей всего это не из-за ввода препарата, а просто сбивался график (поздно проснулся утром например). Но качество ночного сна не нарушено, малыш спал крепко без просыпаний. Во время занятий по развитию речи (методический материал) охотно включался в процесс, но в тех заданиях где следовало произнести простое слово или хотя бы слог — ребёнок шёл в отказ, ничего не менялось в общем-то. НО. Уже по завершению курса “Цераксона” ребёнок иногда проявлял желание повторять некоторые буквы и даже слоги, которыми он раньше не владел. Но увы, такое происходит очень редко и сугубо “по настроению”. Пока, конечно же, преобразовывать слоги в слова так и не решается. Про построение предложений я вообще молчу, пока что наше коронное это “Мама/папа на”, “мама пись-пись (в туалет)”, как то так. Пока что мы по-прежнему не хотим повторять слова за взрослыми. На сегодняшний день в речи практически нет никаких изменений. Малыш преимущественно общается жестами, мычанием и 20-30 словами из своего активного словаря. Ребёнок понимает абсолютно всё что говорят, выполняет инструкции, правильно показывает части тела/цвета/формы/животных/транспорт и тому подобное, приносит тот или иной предмет из другой комнаты. Психологическое и логическое мышление работает. Значит всё в норме и речь попозже “подтянется”. Ну а пока мы по-прежнему продолжаем заниматься (а также читаем стихи/сказки;обсуждаем и проговариваем всё что происходит вокруг;рисуем, лепим и прочее), играть в пальчиковые игры, делать массаж пальчиков. Это также нам рекомендовал делать невролог. Почему? Потому что речевой центр и центр мелкой моторики в головном мозге находятся рядом. Как только происходит стимуляция мелкой моторики нейронные импульсы направляются и в речевой центр головного мозга и начинают его стимулировать и как бы раздражать речь, тем самым заставляет ребенка говорить. В общем развитие мелкой моторики ускоряет процесс развития речи. Как такового ошеломляющего результата от применения раствора “Цераксон” я не заметила. Я уже если честно перестала верить в эффективность ноотропных средств в лечении ЗРР (задержки речевого развития). По достижению 3х летнего возраста ребёнка нам необходимо вновь явиться к неврологу, где будет назначено более глубокое обследование, но я уверена что проблем в головном мозге у нас нет (но для спокойствия проверить нужно). На сегодняшний момент для себя решила, что к ноотропам больше не вернусь. Что с ними, что без них — одинаково. “Цераксон” для ЗРР не рекомендую: дорого и не эффективно. Раствор для приема внутрь (сироп) “ЦЕРАКСОН” при задерже речевого развития (ЗРР) ОТЗЫВ Благодарю за внимание.

Читайте также:  Что нужно сделать чтобы вызвать месячные

Побічні реакції

Дуже рідко ( Читайте также: Пикамилон: отзывы пациентов, принимавших препарат, аналоги, инструкция по применению

Задержка речевого развития (ЗРР) — это не способность ребенка к формированию слов и предложений, и его отставание от календарных сроков развития. К основным причинам отставания в речевом развитии относится осложненный акушерский анамнез. Диагноз задержки речевого развития ставится детям после 3 лет.

Задержка речи у детей

С каждым годом проблема задержки речевого развития у детей становится все более актуальной. Современных родителей условно можно разделить на 2 группы. Для первых задержка речевого развития сравнима со стихийным бедствием, они впадают в отчаяние, если их ребенок не может запомнить детский стишок или не произносит некоторые звуки. Вторые, напротив, обращаются за помощью к специалистам, когда реабилитировать ребенка полностью бывает уже поздно.

Врачи, как правило, успокаивают излишне обеспокоенных родителей. Дело в том, что задержка речевого развития у детей не имеет четкого определения, поэтому, даже если малыш произносит меньше слов, чем положено для определенного возраста, не стоит излишне переживать.

Отсутствие речи, или даже «детского языка», лепетания может быть индивидуальной особенностью ребенка, и он быстро нагонит своих сверстников в будущем. К тому же, некоторые мальчики начинают произносить слова гораздо позже, чем девочки.

Однако в случае появления тревожной симптоматики истинной задержки речевого развития у ребенка в возрасте от полутора лет, необходимо обратиться к специалисту.

Нужно учитывать, что при некоторых факторах риск серьезного нарушения развития у детей заметно повышается.

Причины задержки речевого развития у детей

Задержка речевого развития у детей может быть вызвана различными инфекционными заболеваниями, вирусами или наследственностью. Вот некоторые вирусы, которые могут усугубить задержку речи у детей:

Читайте также:  Комплекс упражнений против сколиоза

вирус простого герпеса (herpesvirus 1, 2),

Эпштейн-Барра (herpesvirus 4),

Такие безобидные на первый взгляд штампы вирусов в латентной форме могут негативно отразиться на развитии ребенка и послужить толчком к отставанию в речевом и психическом развитии. Носителями этих вирусов является подавляющее большинство люде на планете. Они могут передаваться от матери к плоду внутриутробно, во время грудного вскармливания, при поцелуе, и другими бытовыми способами.

Задержка речевого развития возникает при совокупности ряда факторов:

 • пренатальные нарушения — внутриутробные инфекции, контакт с вредными веществами, прием антибиотиков и запрещенных лекарственных средств, хронические болезни матери
 • родовая травма
 • осложненный акушерский анамнез — недоношенность, гипоксия, асфиксия плода
 • осложнения после прививки
 • инфекционное заболевание, перенесенное в раннем детском возрасте
 • вирус-носительство
 • тугоухость

Эти факторы дают сбой в центральной нервной система. Могут нарушиться высшие мозговые функции, что увеличивает риск возникновения речевых дисфункций и других психоневрологических расстройств. Стоит отметить, что в «группе риска» задержки речевого развития находятся почти все дети.

Задержка речевого развития или другое расстройство?

При задержке речевого развития у детей страдает только разговор малыша. В тоже время, ребенок адекватно реагирует на обращения в свой адрес и способен выполнять различные просьбы, он откликается на взрослых, узнает родных, активно идет на контакт с внешним миром, но практически не разговаривает.

У детей с истинной задержкой речевого развития не диагностируется двигательных и поведенческих дисфункции. ЗРР в подавляющем большинстве случаев не сопровождается умственной отсталостью. Однако, проблемы с речью могут стать помехой для дальнейшего развития малыша и его социализации.

Речевого развитие может откатиться из-за нарушений в центральной нервной системе после травмы или инфекционного заболевания. Большое значение имеет и наследственная предрасположенность малыша к речевой деятельности.

Многие уверены, что задержка речи у ребенка — вина родителей, так как они с ним не разговаривают, это неверное представление. ЗРР у детей чаще всего возникает из-за органического поражения мозга и вирусов. Ребенок, с которым не занимаются, все равно будет гулить и пытаться лепетать.

Ребенок с настоящей задержкой речевого развития — нет. Довольно редко речевое развитие замедляется из-за недостаточного внимания взрослых или невостребованности речи. Одинаково плохо, когда ребенок предоставлен сам себе или родители проявляют гиперопеку.

Что такое детская речь? Этапы речевого развития

Давайте попробуем разобраться, что является детской речью? До двух лет ребенок разговаривает на «детском» языке, что является вариантом нормы, не а речевой задержкой. К словам детского лексикона относят, например, словосочетании «би-би» (машина) или «гаф-гаф» (собака), «куп-куп» вместо «купаться», «му-му» вместо «корова». Обращаться за помощью к специалистам нужно только в том случае, если у ребенка в 2 года не получается строить новые фразы или предложения из этих звуков.

Признаки задержки речевого развития

При внимательном наблюдении за ребенком, можно заметить симптомы речевых нарушений в очень раннем возрасте. Так, малыш с патологиями речевого аппарата уже в первый месяц будет сосать слабее, чем другие груднички. Позже у него могут быть проблемы с пережевыванием пищи. Очень важно как можно раньше диагностировать задержку речевого развития, тогда при эффективном лечении ребенок быстро нагонит сверстников.

Ниже приведены некоторые ранние признаки отставания в речевом развитии у детей до двух лет.

1. В три месяца ребенок не аугкает, не реагирует на присутствие взрослых. С определенного времени, примерно с 4-6 месяцев гуление пропадает, это норма, его заменяет детский лепет;

2. Малыш до 5 месяцев не гулит, не произносит согласных г, х, к, и гласные у, ы;

2. С 6 месяцев ребенок практически не издает лепета (ма-ма, ба-ба);

3. В 8-9 месяцев у ребенка отсутствует лепет

4. К 1 году словарный запас ребенка насчитывает менее 5 слов по типу «ма-ма», «ба-ба» «ня-ня» «дай» и пр. Речавая активность минимальна, мало разговаривает на «своем языке»

5. Ближе к полутора годам малыш не произносит обращенные к родителям слова «папа», «мама». Не понимает своего имени, названий окружающих предметов

6. В полутора годам ребенок не понимает обращенную к нему речь и не реагирует на просьбы родителей;

7. В 2 года ребенок не может построить простые предложения.

Детская педиатрия допускает отставание в речевом развитии на 4-5 месяцев длямальчиков, и на 2-3 месяца для девочек. То есть, если мальчик не лепечетв год — это также является вариантом нормы речевого развития.

Лечение задержки речи (ЗРР, ЗПРР) в центре Др. Левит

В клинике доктора Льва Левита для лечения задержки речевого развития применяется безопасная авторская методика кранио-церебральной стимуляции (от лат. cranium – череп, cerebrum – мозг). Данный метод направлен на улучшение биохимических процессов в мозговых долях, ответственных за речевую деятельность и коммуникацию.

Традиционный подход к лечению задержки речевого и психоречевого развития включает:

 • логопедические занятия
 • массаж на развитие моторики, логопедический массаж
 • электрорефлексотерапия
 • медакаментозное лечение (ноотропы, стимуляторы, нейромедиаторы и проч.)

Медикаментозное лечение в центре не применяется. Коррекция, речевое обучение и логопедические занятия с ребенком во время курса не проводятся. Однако, дети после курса лечения САМИ начинают продвигаться в речи, потому что процедуры воздеюствуют на первопричину задержки речевого развития.

При последующей логопедической коррекции и занятиях с ребенком, такие дети довольно быстро преодолевают задержку речевого развития и ничем не отличаются от сверстников.

Методика кранио-церебральной стимуляции направлена на улучшение работы тех частей мозга, которые не функционируют достаточно хорошо. В случае с ЗРР улучшается речевая активность ребенка.

Метод циркуляцию спинномозговой жидкости и, как следствие, у детей с речевыми проблемами и общим отставанием также улучшается обмен веществ.

Результаты терапии задержки речи у детей

В ходе проведения курса кранио-церебральной терапии у большинства детей с задержкой речевого развития наблюдаются улучшения по многим параметрам, в том числе и лингво-речевым:

— Улучшается восприятие окружающего мира,

— Увеличивается словарный запас,

— Увеличивается интерес к окружающему миру, к социуму,

— В лексиконе детей с задержкой речевого развития появляются целые предложения,

— В организме запускаются очистительные процессы, и физиологические параметры детей меняются. Дети с дефицитом массы тела постепенно добирают необходимые килограммы, и наоборот. Изменяется состояние волос — волосы становится мягкими и блестящими, исчезает ороговелость ладоней и стоп, и пр.),

Читайте также:  Нарушение когнитивных функций мозга

— У части детей снижается чувствительность к резким звукам,

— Улучшается мышечный тонус.

Задержка речевого развития у детей — это повод для беспокойства. Не стоит слушать советов от соседей, или людей на форуме, как : «Мой племянник заговорил в 4 года сразу целыми предложениями, стал наизусть читать «Бородино» и его теперь не остановить». Такие случаи — большая редкость, гораздо чаще проблемы с речевым развитием остаются у детей и в школе, а у некоторых и на всю жизнь.

Необходимо пойти на консультацию к специалисту для выявления проблемы с речевым развитием. Он также поможет отличить ЗРР от схожих по признакам, более серьезных нарушений, таких как аутизм, ЗПР, и другие. В случае, если у ребенка была диагностирована задержка речевого и психического развития или другая дисфункция, необходимо начать терапию как можно скорее.

Больше видео-отзывов родителей смотрите здесь.

Применение Цераксона при задержке речевого развития — поделюсь нашим опытом. Как мы принимали, помог ли нам препарат, есть ли побочные эффекты — ответы в моем отзыве.

Сегодняшний свой отзыв решила написать, чтобы как-то помочь другим мамам, столкнувшимся с задержкой речевого развития у ребенка. Я много отзывов перечитала сама, думаю, что и мой окажется для кого-то полезным.

Цераксон при задержке речевого развития (ЗРР) назначают не так часто, как мне кажется, поэтому хочется рассказать про наш опыт.

Вот здесь — ссылка можете прочитать мой отзыв про другой препарат, назначенный нам также для развития речи.

Буду рассказывать в этом отзыве вот про этот препарат:

Лекарственный препарат Nycomed Цераксон

Вообще, конечно, сложно писать про лекарства и оценивать их, потому что порой они не помогают не потому что плохие и малоэффективные, а просто потому что их неправильно нам назначают врачи. Я попытаюсь быть объективной и просто расскажу про наш опыт применения.

ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЦЕРАКСОНА:

Способствует восстановлению поврежденных мембран клеток, ингибирует действие фосфолипаз, препятствуя избыточному образованию свободных радикалов, а также предотвращает гибель клеток, воздействуя на механизмы апоптоза.

В остром периоде инсульта цитиколин уменьшает объем поражения ткани головного мозга, улучшает холинергическую передачу.

При черепно-мозговой травме уменьшает длительность посттравматической комы и выраженность неврологических симптомов, кроме этого цитиколин способствует уменьшению продолжительности восстановительного периода.

При хронической гипоксии голвного мозга цитиколин эффективен при лечении когнитивных расстройств, таких как ухудшение памяти, безынициативность, затруднения, возникающие при выполнении повседневных действий и самообслуживании. Повышает уровень внимания и сознания, а также уменьшает проявление амнезии.

▶️ Полное название препарата: Цераксон раствор для приема внутрь

▶️ Стоимость: 700 рублей.

▶️ Объем (количество): 100 мг/30 мл.

▶️ Место покупки: обычная аптека

▶️ Срок годности: 3 года.

▶️ Страна производитель: Франция

���������������� ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕПАРАТЕ : ����������������

Раствор находится в небольшой бутылочке из прозрачного стекла с откручивающейся пластиковой крышкой. Объем небольшой. Дополнительно есть и бумажная упаковка. Также вместе с препаратом в упаковке находится дозировочный шприц и инструкция.

Цвет у раствора прозрачный, напоминает воду.

Запах немного клубничный.

Последствия внутричерепного кровоизлияния

Последствия внутричерепной травмы

Легкое когнитивное расстройство

Цереброваскулярная болезнь неуточненная

гиперчувствительность к любому из компонентов препарата;

выраженная ваготония (преобладание тонуса парасимпатической части вегетативной нервной системы);

редкие наследственные заболевания, связанные с непереносимостью фруктозы;

дети до 18 лет (в связи с отсутствием достаточных клинических данных).

Дозировка у препарата может быть разной в зависимости от показаний к назначению. Дозировки для детей вообще в инструкции нет, поскольку детский возраст относится к числу противопоказаний к назначению данного препарата. Но все же этот раствор в небольшой дозировке неврологи назначают и детям. Хочется надеяться, что малышам он не навредит.

Нам его назначили по 1 мл. утром в течение 30 дней. Нам как раз хватило одной упаковки по 30 мл.

1 мл раствора для приема внутрь содержит:
активное вещество :цитиколин натрия (эквивалентно 100 мг цитиколина)
вспомогательные вещества :сорбитол — 200 мг; глицерол — 50 мг; метилпарагидроксибензоат — 1,45 мг; пропилпарагидроксибензоат — 0,25 мг; натрия цитрата дигидрат — 6 мг; натрия сахаринат — 0,2 мг; ароматизатор клубничный (эссенция клубничная 1487-S-Lucta) — 0,408 мг; калия сорбат — 3 мг; лимонная кислота 50% раствор — до рН 6; вода очищенная — до 1 мл

Назначили этот препарат дочке в 1 год и 5 месяцев. У нас вообще не было речи, даже пропал лепет, который был до года. Больше ждать, когда она сама заговорит мне не хотелось, и именно в год и 5 месяцев я и обратилась к неврологу. Выбирала лучшего, ездила в соседнюю республику.

Других отклонений я в это время у дочки не видела, и главная наша проблема была именно отсутствие речи. Понимала она многое, была сообразительная.

Невролог нас посмотрела, кое-что спросила, я ответила на вопросы. В итоге она сказала, что у дочки сильный тонус мышц шеи, что они как бы зажаты. И по своему опыту она знает, что в таких случаях детки начинают позже говорить. «Глазки хорошие, ребенок спокойный, не вижу отклонений в нервно-психическом плане». Что-то в этом роде нам было сказано, практически дословно.

И вот наше назначение и диагноз:

И вот мой отзыв на препарат Стугерон из этого списка — ссылка

В числе назначенных препаратов как раз и был Цераксон. Я сразу его купила вместе с другими препаратами, пришла домой и стала изучать инструкцию. Реально даже удивилась, увидев показания и противопоказания к приему. Но раз невролог, проверенный вроде бы невролог, рекомендует его принимать, решила начать лечение. Хотя детский возраст там и был в противопоказаниях.

С приемом препарата проблем не возникло, было удобно его давать ребенку именно из-за его жидкой формы. Побочных эффектов, к счастью, также не заметила.

Пропили мы Цераксон вместе с другими препаратами, как и советовал невролог. Но увы, никаких результатов такое лечение нам не принесло. Радовало хоть то, что и побочных эффектов также не было. Но все же я так рассчитывала на прогресс в развитии речи, ведь препараты довольно серьезные.

Сейчас нам на днях будет 2 года, и у нас появился лепет, некоторые слова дочка начала повторять, много очень разных звуков издает. Но помогли нам уже другие препараты, назначенные другим неврологом. А вот Цераксон полгода назад не помог. Второй наш невролог даже удивилась, увидев назначенное нам лечение с Цераксоном. Она спрашивала: «разве у вас были судороги? почему вам назначили эти препараты?» Судорог у нас не было никогда!

Мне сложно давать оценку этому препарату, но я просто поделилась нашим опытом. Думаю, он может пригодиться многим. Про другие препараты также расскажу в следующих отзывах.

Цераксону поставлю оценку 3. Рекомендую его принимать только по назначению врача! В нашем случае он эффективным не оказался, но я не могу брать на себя ответственность и говорить, что его не стоит принимать. Случаи бывают разные, врачам все же виднее. Возможно, нам просто его неправильно назначили, кто знает.

Надеюсь, мой отзыв окажется для вас полезным!

И теперь хочу дать ссылки на новые мои отзывы, написанные после приема других препаратов. Они нам очень помогли!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ПАНТОГАМ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ — при помощи него дочка полностью изменилась, стала внимательной и появились новые слоги

ЦИННАРИЗИН ПРИ ЗРР — помог выучить буквы, цифры и новые слова вместе с Энцефаболом

ЭНЦЕФАБОЛ ПРИ ЗРР — помог выучить буквы, цифры и новые слова

ФЕНИБУТ ПРИ ЗРР — помог вместе с Пантогамом!

Ссылка на основную публикацию
Центры доказательной медицины
Записаться на прием Записаться на прием --> Записаться на прием Записаться на прием Записаться на прием Записаться на прием Вызвать...
Цветные линзы с диоптриями для карих глаз отзывы
Все линзы, предназначенные для изменения внешности, можно разделить на две большие группы: косметические; декоративные. Косметические, в свою очередь, делятся на:...
Цветные мушки перед глазами
«Доктор, у меня перед глазами мушки!». В настоящее время жалобы такого плана остаются самыми распространёнными на приеме у врача-офтальмолога. В...
Центры фотодинамической терапии в москве
Фотодинамическая терапия (ФДТ) — метод лечения онкологических и некоторых неонкологических заболеваний (в т.ч. некоторых заболеваний кожи, инфекционных заболеваний ) основанный...
Adblock detector